Oversetter/tolk

Enrica Sollaino
Enrica Sollaino

Tolking

Tolking

Skal du møte en italiener eller snakke med ham på telefonen? Strekker ikke dine italienskkunnskaper til og er italienerens engelskkunnskaper begrensede? Da kan det være lurt å bruke en tolk, for å få en effektiv kommunikasjon og ikke minst for å være sikker på at begge parter har en felles oppfatning om hva som ble sagt.

Vi foretar alle typer tolking: Norsk-italiensk og Engelsk-italiensk: Konsekutiv, simultan og telefontolking.

Vår samarbeidspartner for oversettelser og tolking er Enrica Sollaino, som også underviser italienskkurs hos oss. Les mer om henne her.