italia.no - Scuola d'italiano

Personvernerklæring for Scuola d'italiano

Behandlingsansvarlig

Daglig leder John Stuart Ottersen er på vegne av Scuola d'italiano ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Scuola d'italiano lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og personer som har henvendt seg til oss om våre tjenester og produkter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kurshistorikk. For deltakere på noen av våre reiser til Italia lagrer vi i tillegg fødselsdato, da det kreves av våre italienske partnere.

Formål med behandlingen

Scuola d'italiano behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre avtalte forpliktelser. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøps- og/eller samarbeidsavtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen.

Der man har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, telefon og SMS.

Man kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Grunnlaget for innhenting og lagring av personalopplysninger knyttet til egne ansatte er den individuelle arbeidsavtalen, regelverk gitt i henhold til arbeidsmiljølov og Hovedavtale samt i henhold til personvernforordningen.

Innhenting av personopplysninger fra kunder

Scuola d'italiano lagrer de nødvendige personopplysningene man har avgitt i forbindelse med kjøp av kurs- og/eller reiser.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysninger om deltakere på våre kurs gis ikke videre til tredjeparter. Personopplysninger om deltakere på våre reiser til Italia gis i noen tilfeller til våre partnere i Italia, når dette er nødvendig for gjennomføringen av reisen.

Utlevering av personopplysninger på ansatte følger regelverk gitt i gjeldende lov og avtaleverk.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vedrørende ansatte oppbevares i henhold til gjeldende regelverk i lov- og avtaler. Opplysninger Scuola d'italiano etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Den enkelte kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Scuola d'italiano sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til følgende e-post adresse: adm@italia.no