italia.no - Scuola d'italiano

Aurora Pambianchi

Aurora Pambianchi

Aurora er tospråklig italiensk/norsk - født på Lillehammer og oppvokst i Lombardia, nord for Milano. Hun gikk på kunstlinje og tok musikkfag på videregående skole i Italia, inntil de norske røttene fikk henne til å reise tilbake til moderlandet i 2018 for å starte musikkutdannelse. Etter et år ved musikkfolkehøgskolen Toneheim, studerte hun klassisk sang ved Universitetet i Stavanger og nå bor hun i Oslo for å fokusere på komposisjonsstudier ved Norges Musikkhøgskole. Aurora er interessert i kunst og ulike kulturer, og det er nysgjerrigheten på kommunikasjon og språk som er grunnen til at hun har valgt å undervise italiensk. Oppstart som lærer hos oss februar 2020.