italia.no - Scuola d'italiano

Stefano Agnoletto

Stefano Agnoletto

Stefano, fra Milano, har to doktorgrader (PhD) - én fra Napoli og én fra Kingston University i London. I 2018 flyttet han til Oslo og han forsker nå ved Handelshøyskolen BI. Han har lenge undervist i den offentlige skolen i Italia og på kurs for voksne. I de siste tjue årene har han forsket og forelest innen økonomi, økonomisk og sosial historie og emigrasjonshistorie, både i Italia og i utlandet (Canada, USA, UK, Mexico, Spania, Polen, Russland, Norge). Han har utgitt en rik vitenskapelig produksjon, inkludert ni bøker og mange essays i internasjonale tidsskrifter, noe som du kan finne på hans Academia-side. Oppstart hos oss august 2019.