italia.no - Scuola d'italiano

Piero Catizone

Piero Catizone

Piero Catizone er italiensklærer og en av grunnleggerne og medeierne i skolen Dilit International House i Roma, hvor han har undervist italiensk som fremmedspråk siden 1974. I tillegg utdanner han italiensklærere, forsker på metoder og teknikker for undervisning og skriver bøker for deg som skal lære italiensk. Dilit er berømt for sin kommunikasjonsbaserte undervisningsmetode, som det er mange andre skoler som benytter seg av.