italia.no - Scuola d'italiano

Federica Marcon

Federica Marcon

Federica, fra Val di Fassa i Dolomittene i Nord-Italia, har studert Tolking og Oversettelse i Trento. Hun fokuserte på engelsk og tysk i studiene, og studerte også norsk.
Reising og kontakt med andre kulturer er viktig for Federica - en periode bodde hun i Tyskland og i en ferie i Oslo i 2014 likte hun seg så godt at hun bestemte seg for å slå seg ned her. Fra 2016 til sommeren 2019 underviste hun mange italienskkurs på alle nivå, for oss i Oslo. Hun har nå flyttet tilbake til Italia og arrangerte vinteren 2020 sin første kombinerte språk- og opplevelsesreise til hjemstedet.