italia.no - Scuola d'italiano

Sergio Scapin

Sergio Scapin

Sergio Scapin har studert skandinavisk språk og litteratur ved Università di Roma "La Sapienza". Han har vært kulturattaché ved de Italienske Kulturinstitutt i Oslo (1977-1990), San Francisco (1990-1994), Hamburg (1996-2000) og København (2000-2005). Funksjonær i den italienske Unesco-kommisjonen i Roma (2005-2007). Videre har han vært direktør for de Italienske Kulturinstitutt i Oslo (2007-2012) og Stockholm (2013-2014) samt President for stiftelsen "C.M. Lerici" (2013-2014) i Stockholm. Siden februar 2015 er Sergio Scapin President i Oslo-komitéen av Società Dante Alighieri, som har som formål fremme italiensk språk og kultur.