italia.no - Scuola d'italiano

Roberto Tartaglione

Roberto Tartaglione

Roberto Tartaglione leder Scuola d'italiano i Roma og er en kjent autoritet innen italienskundervisning. Han har studert språk og filosofi og har undervist italiensk i en årrekke. I tillegg har han skrevet bøker for deg som lærer italiensk, bl.a. Verbissimo og Grammatica italiana. Han videreutvikler kontinuerlig undervisningsmateriell på internett. Grammatica caffè er en serie 2 minutter lange videosnutter der han lærer deg italiensk. Tartaglione er også ansvarlig for opplæring av italiensklærere samt for det årvisse programmet "To uker språk og kultur i Roma". Hvert år kommer han til Oslo i november/desember for å undervise "intensive 3-ukers kurs hos oss".