italia.no - Scuola d'italiano

John Stuart Ottersen

John Stuart Ottersen

John Stuart har vært daglig leder siden 2003, og han eier skolen sammen med Federica Gallina Ottersen. I tillegg til å ha ansvar for helheten, arbeider han med markedsføring, språkreiser og videreutvikling av systemer og prosesser i skolens administrasjon. John er utdannet Sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har arbeidet med IT og ledelse for Accenture i Roma og Oslo og for Opera Software. Han snakker flytende italiensk.