italia.no - Scuola d'italiano

Miriam Conti

Miriam Conti

Miriam, fra Roma, har en Bachelor i engelsk og tysk fra LUMSA Universitet og en Master i språkvitenskap fra La Sapienza i Roma, med fokus på norsk språk. Hun kom til Norge i 2020 og 2021 med Erasmus+, og i 2022 for å studere Norrønt språk og filologi ved Universitetet i Oslo. Miriam har erfaring som italiensklærer i Pontificia Università Urbaniana i Vatikanet, og har undervist norsk til italienere ved Italiensk Kulturforening i Stavanger. I tillegg er hun opptatt av musikk, kunst, fjellturer og matlaging. Oppstart som lærer hos oss januar 2023.