italia.no - Scuola d'italiano

Andrea Rinaldi

Andrea Rinaldi

Andrea, fra Lanciano i Abruzzo, har studert samtidshistorie ved Universitetet i Bologna og Universitat Autònoma de Barcelona, hvor han også jobbet som ansatt og bibliotekar frem til 2010. I august 2011 flyttet han til Norge for å studere engelsk litteratur ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen, og der underviste han også italiensk kulturkunnskap. Andrea studerte i tillegg et semester ved universitetet i Oxford, og nå arbeider han med en doktorgrad i Bergen. Han er interessert i filmhistorie, modernisme, høyreekstreme og krigsstudier. Oppstart som lærer hos oss august 2022.