italia.no - Scuola d'italiano

Ledelse, eierskap og administrasjon

John Stuart Ottersen

John Stuart Ottersen

John Stuart har vært daglig leder siden 2003, og han eier skolen sammen med Federica Gallina Ottersen. I tillegg til å ha ansvar for helheten, arbeider han med markedsføring, språkreiser og videreutvikling av systemer og prosesser i skolens administrasjon. John er utdannet Sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har arbeidet med IT og ledelse for Accenture i Roma og Oslo og for Opera Software. Han snakker flytende italiensk.

Elisa Kollerud

Elisa Kollerud

Elisa er kontorsjef og personalsjef, inngår i skolens ledelse og er med på å utvikle skolen videre. Hun har jobbet i skolens administrasjon siden august 2011 og det vil som oftest være Elisa du treffer på hvis du ringer eller mailer oss eller hvis du er innom kontoret i Bygdøy allé i Oslo. Elisa har tidligere arbeidet som flyvertinne i SAS, arrangert egne sykkelreiser i Lazio og etter å ha bodd 4 år i Firenze snakker hun flytende italiensk.

Lorenzo Guarino

Lorenzo Guarino

Lorenzo, fra Roma, er ansvarlig for koordinering, ansettelse og oppfølging av lærere, inngår i skolens ledelse og er med på å videreutvikle skolen. Han er også ansvarlig for skolens kursplaner og for innholdet i kursene. Lorenzo er en av skolens veteraner, har undervist italienskkurs her siden 2002 og det er fortsatt i klasserommet han bruker mesteparten av sin tid. Der er Lorenzo rolig og sindig, med en lun humor som får elevene hans til å ville fortsette på flere kurs med ham.

Marco C. (pappaperm)

Marco C. (pappaperm)

Marco Catizone, fra Roma, har ansvar for opplæring og videreutvikling av lærerne, I tillegg til at han underviser mange klasser selv. Han har undervist hos oss fra 2008, med et avbrudd mellom 2010 og 2013, da han underviste italiensk hos Dilit International House i Roma, der han også har tatt etterutdanning som instruktør for italiensklærere. Marco har erfaring fra fotografering og film og har arbeidet som webdesigner i Roma. På fritiden liker han å samle på gamle armbåndsur.
Marco er i Pappaperm fra 1/8 til 13/11-24: Første del av høstens kurs har han dermed vikar, og han er selv tilbake til de 4-5 siste kursdagene.

Federica Gallina Ottersen

Federica Gallina Ottersen

Federica, fra Arezzo, eier Scuola d'italiano sammen med John S. Ottersen og er formann i skolens styre. Hun har undervist på skolen siden 1995 og var daglig leder fra 1996 til 1999. Fram til 2015 var hun ansvarlig for skolens undervisning, med ansettelse og oppfølging av lærere, utarbeidelse av studieplaner og valg av lærebøker. Hun har undervist italiensk på Oslo Katedralskole og ved Foss videregående skole. Federica er utdannet i språk og litteratur ved Universitet i Perugia.