italia.no - Scuola d'italiano

Workshops

Workshops

Språklige temakurs og foredrag på alle nivå

De fleste språkkurs bygger kunnskap gradvis, i en gjennomtenkt rekkefølge, og det gjør hovedkursene våre også. Workshopene er forskjellige i den forstand at de plukker ut enkeltstående, viktige, språklige tema, og gir deg muligheten til å fordype deg kort i dette og bruke kunnskapen i praktiske øvelser. Foredragene våre gir innsikt i tema som mange Italiainteresserte er opptatt av, og gir samtidig språklig øvelse, både i lytteforståelse, og muntlig, hvis man stiller spørsmål.

Kursene er både for deg som følger et av våre ukentlige kurs, for tidligere studenter hos oss og for deg som vil prøve våre kurs for første gang. Følger du våre hovedkurs vil disse kursene hjelpe deg til å lære fortere.

Kursene er listet under etter tema - merk målgruppene vi har antydet - hvis et kurs har "T2 → M3" som målgruppe, betyr det at det passer for deg som har fullført Trinn 2, inklusive deg som siden har gått videre med flere kurs og opp til Modning 3. Hvis et kurs har "T5 →" som målgruppe, betyr det at det passer for deg som har fullført Trinn 5, inklusive deg som siden har gått videre med flere kurs.

For enkelte kurs som undervises over nettet, vil du få tilsendt materiell på mail på forhånd, som det kan være nødvendig å skrive ut.

Verbbøyning 1 og 2

Drilling av verbbøyning: Verbet er som skjelettet i kroppen – det holder strukturen på setningen: Kan du bøye verbet riktig, er du kommet langt! På kurset "Verbbøyning 1" repeterer vi presens (regelmessig og uregelmessig) og refleksive verb. På kurset "Verbbøyning 2" repeterer vi passato prossimo (regelmessig og uregelmessig) og flere refleksive verb. Vi jobber med praktiske eksempler på når de forskjellige tidene skal brukes. Istedet for å være hjemme og pugge dette alene gjør du det i klassen på en morsom og variert måte som hjelper deg å automatisere formene.

Passato Prossimo/Imperfetto

Imperfetto og Passato Prossimo ligner på de norske Preteritum og Perfektum, men det brukes likevel ikke likt og det er dermed vanskelig for en norsktalende å skille korrekt mellom de to. Bli med å terpe på forskjellen i bruken av de to formene slik at du nærmer deg "magefølelsen". Husk at dette er avgjørende hvis du skal fortelle en historie på italiensk, spesielt hvis du skal få italienere til å høre etter mens du forteller...

Foredrag: Goti e Longobardi, dalla Scandinavia all'Italia, archeologia, storia e mito

Longobardi

Esiste un filo conduttore che unisce l'Italia alla Scandinavia? Per molti secoli i popoli che si sono trovati a vivere e governare nell'Italia post-Romana ne sono stati convinti. Oggi l'archeologia assieme alle discipline ausiliarie, fornisce nuovi spunti per poter seguire il lungo viaggio che queste genti hanno percorso per lunghi secoli, mantenendo un saldo legame con le tradizioni ancestrali, tanto da giungere fino a noi. Le fonti letterarie, la toponomastica, i dati archeologici, la cultura materiale e le tradizioni ci accompagneranno lungo questo percorso.

Foredrag: I grandi inventori italiani

Gli italiani hanno contribuito nel corso della storia allo sviluppo della Scienza con premi Nobel e invenzioni di oggetti di uso quotidiano. Il workshop sugli Inventori Italiani inizia trattando del più conosciuto Archimede (287 a.c. - 212 a.c.), nato e vissuto a Siracusa, all’epoca parte integrante della Magna Grecia, prosegue con Antonio Meucci (1808 -1889), inventore del telefono, e finisce con Marcello Creti (1922-2000), definito dalla stampa dell'epoca "il più giovane inventore del Mondo".

Kommende kurs

Totalt 4 kurs

OBS: Klasseromskurs kan bli konverterte til nettkurs p.g.a. Korona, i.h.t. våre betingelser.

Workshops lavt nivå

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
WOR-ZI
15/6 2021
Tirsdag
2.5 skoletimer
17:00-19:00
kr 400
T2 → M3
Verbbøying 1
Fullt

Workshops middels nivå

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
WOR-ZH
14/6 2021
Mandag
2.5 skoletimer
17:00-19:00
kr 400
T5 → T7
Pass.pross/Imperf

Workshops høyt nivå

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
WOR-ZJ
16/6 2021
Onsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 250
T7 →
Goti e Longob.
WOR-ZK
17/6 2021
Torsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 250
T7 →
Grandi inventori