italia.no - Scuola d'italiano

Workshops

Workshops

Språklige temakurs og foredrag på alle nivå

De fleste språkkurs bygger kunnskap gradvis, i en gjennomtenkt rekkefølge, og det gjør hovedkursene våre også. Workshopene er forskjellige i den forstand at de plukker ut enkeltstående, viktige, språklige tema, og gir deg muligheten til å fordype deg kort i dette og bruke kunnskapen i praktiske øvelser. Foredragene våre gir innsikt i tema som mange Italiainteresserte er opptatt av, og gir samtidig språklig øvelse, både i lytteforståelse, og muntlig, hvis man stiller spørsmål.

Kursene er både for deg som følger et av våre ukentlige kurs, for tidligere studenter hos oss og for deg som vil prøve våre kurs for første gang. Følger du våre hovedkurs vil disse kursene hjelpe deg til å lære fortere.

Kursene er listet under etter tema - merk målgruppene vi har antydet - hvis et kurs har "T2 → M3" som målgruppe, betyr det at det passer for deg som har fullført Trinn 2, inklusive deg som siden har gått videre med flere kurs og opp til Modning 3. Hvis et kurs har "T5 →" som målgruppe, betyr det at det passer for deg som har fullført Trinn 5, inklusive deg som siden har gått videre med flere kurs.

For enkelte kurs som undervises over nettet, vil du få tilsendt materiell på mail på forhånd, som det kan være nødvendig å skrive ut.

Verbbøyning (del 1 og 2)

Drilling av verbbøyning: Verbet er som skjelettet i kroppen – det holder strukturen på setningen: Kan du bøye verbet riktig, er du kommet langt! På kursene "Verbbøyning 1" repeterer vi presens (regelmessig og uregelmessig) og refleksive verb. På kursene "Verbbøyning 2" repeterer vi passato prossimo (regelmessig og uregelmessig) og flere refleksive verb. Vi jobber med praktiske eksempler på når de forskjellige tidene skal brukes. Istedet for å være hjemme og pugge dette alene gjør du det i klassen på en morsom og variert måte som hjelper deg å automatisere formene.

Preposisjoner (del 1, 2 og 3)

Automatisér bruken av preposisjoner: Preposisjoner er noe av det mest instinktive ved et språk, ved at man må "føle" og "høre" hva som er riktig preposisjon i en gitt setning - man kan ikke resonnere seg til det. Bli med oss på å terpe preposisjoner, slik at du opplever at dette "kjennes riktig". Slutt å gjøre de typiske feilene man gjør på grunn av påvirkningen fra norsk eller andre språk, og få mer flyt i språket ditt.

Leggi comprendi e racconta

Leggi, comprendi e racconta

Kurs i italiensk basert på lesning av en tekst: Med utgangspunkt i denne teksten trener vi evnen til å forstå innholdet på flere nivåer, gjenfortelle, kommentere, diskutere og eventuelt ta opp grammatikk som trenger repetisjon (som f.eks. preposisjoner, pronomen og passato prossimo).

FOREDRAG: La Sardegna e i Shardara, la più antica e sconosciuta civiltà d'Italia

La Sardegna e i Shardara

Il corso esaminerà il grande numero e la singolarità dei siti archeologici e delle innumerevoli sculture ritrovate nell'isola, per cercare di comprendere la complessa e misteriosa civiltà del popolo dei Shardara, e la loro probabile diffusione sino al nord Europa e alla Scandinavia, attraverso tecniche di navigazione ancora sconosciute.

FOREDRAG: I grandi inventori italiani

Gli italiani hanno contribuito nel corso della storia allo sviluppo della Scienza con premi Nobel e invenzioni di oggetti di uso quotidiano. Il workshop sugli Inventori Italiani inizia trattando del più conosciuto Archimede (287 a.c. - 212 a.c.), nato e vissuto a Siracusa, all’epoca parte integrante della Magna Grecia, prosegue con Antonio Meucci (1808 -1889), inventore del telefono, e finisce con Marcello Creti (1922-2000), definito dalla stampa dell'epoca "il più giovane inventore del Mondo".

FOREDRAG: Cibo e Salute, il benessere dell'alimentazione

Cibo e Salute

Attraverso lo studio della grande varietà delle tradizioni culinarie italiane, il corso analizzerà la relazione tra salute e cibo, e i benefici di una buona dieta alimentare. Ci sarà un approfondimento sulle proprietà nutrizionali degli ingredienti utilizzati in queste diete, sulla produzione di alimenti e bevande industriali, e sugli additivi artificiali da evitare.

FOREDRAG: Chi era Giuseppe Garibaldi?

Garibaldi

Alla scoperta della vita e le imprese di Giuseppe Garibaldi che, da semplice marinaio, divenne l’eroe del Risorgimento italiano, arrivando a comandare un esercito di 50.000 volontari.Lærerne på bildene under er ansvarlige for kursene. Klikk på bildene for mer informasjon.

Kommende kurs

Totalt 15 kurs

Historie og samfunnLes mer om Historie og samfunn »

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
HIST-ZC
21/4 2023
Fredag
2 skoletimer
18:00-19:30
kr 250
M9 →
Dopoguerra
HIST-H
26/5 2023
Fredag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 400
T9 →
Garibaldi
HIST-ZH
15/6 2023
Torsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 250
T9 →
Garibaldi

Workshops nivå A1

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
WA1-A
15/4 2023
Lørdag
3 skoletimer
11:00-13:30
kr 600
T2 → T4
Verbbøyning 1
WA1-ZA
22/4 2023
Lørdag
2.5 skoletimer
11:00-13:00
kr 500
T2 → T4
Verbbøyning 1
WA1-C
23/5 2023
Tirsdag
3 skoletimer
12:00-14:30
kr 600
T2 → M3
Leggi comprendi
WA1-D
23/5 2023
Tirsdag
3 skoletimer
17:00-19:30
kr 600
T2 → M3
Leggi comprendi

Workshops nivå A2

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
WA2-B
15/4 2023
Lørdag
3 skoletimer
14:30-17:00
kr 600
T4 → T7
Preposisjoner 2
WA2-ZB
22/4 2023
Lørdag
2.5 skoletimer
14:00-16:00
kr 500
T4 → T7
Preposisjoner 2

Workshops nivå B1+

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
WB1-E
23/5 2023
Tirsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 400
T9 →
Sardegna
WB1-F
25/5 2023
Torsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 400
T9 →
Grandi inventori
WB1-G
26/5 2023
Fredag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 400
T9 →
Cibo e salute
WB1-ZE
12/6 2023
Mandag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 250
T9 →
Sardegna
WB1-ZF
13/6 2023
Tirsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 250
T9 →
Grandi inventori
WB1-ZG
14/6 2023
Onsdag
2 skoletimer
17:00-18:30
kr 250
T9 →
Cibo e salute