italia.no - Scuola d'italiano

Kurs med Roberto Tartaglione

Roberto Tartaglione leder Scuola d'italiano i Roma og er en kjent autoritet innen italienskundervisning. Han skriver bøker for deg som lærer italiensk, som du kan finne i vår nettbokhandel, og han har siden 1999 publisert mye materiell for deg som lærer italiensk, gratis på web under navnet Matdid. I tillegg lager han videoer, som f.eks. en serie der han forklarer opprinnelsen til ord og hvordan mange ord kommer fra samme rot, også der det ikke er åpenbart.

Tilbud nå: 20% rabatt på alle Roberto Tartaglione sine bøker i vår nettbokhandel.

Om kursene og undervisningen

I klasserommet tar Roberto utgangspunkt i tre grunnleggende aspekter ved det å lære et språk: De språklige strukturene (grammatikken), ordforrådet (semantikken) og den praktiske bruken (pragmatikken). Uansett hvilket nivå kurset er på, er nøkkelen å finne den rette balansen mellom disse tre aspektene, slik at klassen og den enkelte stimuleres på den måten som gir best utbytte. Kan du f.eks. fransk fra før, men har ikke studert mye italiensk, vil du kunne forstå mye og gjøre deg forstått på italiensk, men du vil gjøre mange språklige feil. Har du fulgt mange kurs men ikke hatt mye anledning til å bruke språket i praksis, kan du være sterk på grammatikken, men kanskje ikke finne ordene og uttrykkene du trenger der og da.

Alt du lærer av språket skal være knyttet til en italiensk “virkelighet”. Hvor nyttig er det å kunne si “Scusi vorrei un caffè”, hvis man ikke vet noe om når, hvordan, hvor og hvorfor en italiener drikker kaffe?

Kort fortalt søker Roberto å forstå klassene sine, bruke klassens styrker og utfordringer og undervise ut fra materiell som passer til klassens behov. Og alt dette gjøres med en tone og en stemning som skal gjøre det gøy å lære!

Standardkurs, på fire nivå

I år vil 3-ukerskursene gå bare én gang per uke, men alle kurs (også de på samme nivå) vil ha forskjellig innhold, slik at du kan velge å melde deg på to kurs og komme to ganger i uken. Skriv i så fall "To kurs" i feltet "Ekstra info", og få en rabatt på 20% på ett av kursene. Prisen på to kurs blir da kr 2790.

Helgekurs, på to nivå – "L'italiano parlato: regionalismi e intonazione"

Anguria o cocomero? Sedia o seggiola? Gruccia o stampella? In realtà è tutto italiano correttissimo, ma a seconda delle regioni si preferisce una parola o l'altra. E avete mai notato che se si pronuncia con accento romano la frase "Devo andare a lavorare" suona subito come un faticoso dovere, mentre se la stessa frase si pronuncia con accento milanese suona tipica di un uomo di affari pieno di impegni? E come sono usate queste caratteristiche dell'italiano parlato nel cinema, nel teatro, nello spettacolo, nella pubblicità e nella comunicazione quotidiana? Con l'aiuto di alcuni video giocheremo con questi aspetti della lingua importanti quanto il congiuntivo o il condizionale!

Kommende kurs

Ingen kommende kurs