italia.no - Scuola d'italiano

Kurs med Roberto Tartaglione

Roberto Tartaglione har i en årrekke kommet fra Roma til Oslo for å undervise kurs hos oss i tre uker i overgangen mellom november og desember. I 2023 ligger det an til at han ikke har anledning til å komme til oss, men vi håper å se ham tilbake i 2024!


Roberto Tartaglione leder Scuola d'italiano i Roma og er en kjent autoritet innen italienskundervisning. Han skriver bøker for deg som lærer italiensk, som du kan finne i vår nettbokhandel, og han har siden 1999 publisert mye materiell for deg som lærer italiensk, gratis på web under navnet Matdid. I tillegg lager han videoer, som f.eks. en serie der han forklarer opprinnelsen til ord og hvordan mange ord kommer fra samme rot, også der det ikke er åpenbart.

Om kursene og undervisningen

I klasserommet tar Roberto utgangspunkt i tre grunnleggende aspekter ved det å lære et språk: De språklige strukturene (grammatikken), ordforrådet (semantikken) og den praktiske bruken (pragmatikken). Uansett hvilket nivå kurset er på, er nøkkelen å finne den rette balansen mellom disse tre aspektene, slik at klassen og den enkelte stimuleres på den måten som gir best utbytte. Kan du f.eks. fransk fra før, men har ikke studert mye italiensk, vil du kunne forstå mye og gjøre deg forstått på italiensk, men du vil gjøre mange språklige feil. Har du fulgt mange kurs men ikke hatt mye anledning til å bruke språket i praksis, kan du være sterk på grammatikken, men kanskje ikke finne ordene og uttrykkene du trenger der og da.

Alt du lærer av språket skal være knyttet til en italiensk “virkelighet”. Hvor nyttig er det å kunne si “Scusi vorrei un caffè”, hvis man ikke vet noe om når, hvordan, hvor og hvorfor en italiener drikker kaffe?

Kort fortalt søker Roberto å forstå klassene sine, bruke klassens styrker og utfordringer og undervise ut fra materiell som passer til klassens behov. Og alt dette gjøres med en tone og en stemning som skal gjøre det gøy å lære!

Kommende kurs

Her publiserer vi nye kurs etter hvert som de planlegges