italia.no - Scuola d'italiano

Kurs med Roberto Tartaglione

Roberto Tartaglione leder Scuola d'italiano i Roma og er en kjent autoritet innen italienskundervisning. Han skriver bøker for deg som lærer italiensk, som f.eks. Le prime 1000 parole italiane og han har siden 1999 publisert mye materiell for deg som lærer italiensk, gratis på web under navnet Matdid. I tillegg lager han videoer, som f.eks. en serie der han forklarer opprinnelsen til ord og hvordan mange ord kommer fra samme rot, også der det ikke er åpenbart.

Kursene til Roberto fokuserer på raskt å utvikle evnen til å kommunisere muntlig. Du lærer et moderne italiensk og utvikler ordforrådet ditt, samtidig som grammatikken ikke blir glemt. Han er en stor kommunikator og han legger vekt på at det skal være gøy å lære! Kursene undervises typisk over tre uker i november/desember.

Standardkurs, på fire nivå

I år vil 3-ukerskursene gå bare én gang per uke, men alle kurs (også de på samme nivå) vil ha forskjellig innhold, slik at du kan velge å melde deg på to kurs og komme to ganger i uken, tilsvarende tidligere års kurs. Skriv i så fall "To kurs" i feltet "Ekstra info", og få en rabatt på 20% på ett av kursene. Prisen på to kurs blir da kr 2430.

Helgekurs, på to nivå – "Quello che le cose ci dicono"

Le cose che vediamo e conosciamo hanno un nome. Ma questo nome è solo una rappresentazione simbolica delle cose stesse. E quel nome viene percepito in modo diverso da persone di età diverse anche della stessa nazionalità, di culture diverse, di lingue diverse.

Un esempio? Tutti capiscono "vino", "campagna" o "tè": sono parole che è facilissimo tradurre in mille lingue. Ma siamo sicuri di "percepire" la stessa cosa?

Il corso sarà sul lessico: etimologie, certo, aspetti grammaticali e usi idiomatici. Ma soprattutto su "quello che le cose ci dicono"!

Kommende kurs

Totalt 10 kurs

OBS: Klasseromskurs kan bli konverterte til nettkurs p.g.a. Korona, i.h.t. våre betingelser.

Kurs med R.Tartaglione, nivå A1

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
RTA1-A
22/11-6/12 2021
Mandag
9 skoletimer
3ggr/3uker
16:15-18:45
kr 1.350
T2 → M3
RTA1-D
23/11-7/12 2021
Tirsdag
9 skoletimer
3ggr/3uker
19:00-21:30
kr 1.350
T2 → M3

Kurs med R.Tartaglione, nivå A2

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
RTA2-B
22/11-6/12 2021
Mandag
9 skoletimer
3ggr/3uker
19:00-21:30
kr 1.350
T4 → M6
RTA2-C
23/11-7/12 2021
Tirsdag
9 skoletimer
3ggr/3uker
16:15-18:45
kr 1.350
T4 → M6

Kurs med R.Tartaglione, nivå B1+

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
RTB1-E
24/11-8/12 2021
Onsdag
9 skoletimer
3ggr/3uker
16:15-18:45
kr 1.350
T7 → T10
RTB1-H
25/11-9/12 2021
Torsdag
9 skoletimer
3ggr/3uker
19:00-21:30
kr 1.350
T7 → T10

Kurs med R.Tartaglione, helgekurs, nivå B1+

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
RHB1-J
27/11 2021
Lørdag
3.5 skoletimer
10:30-13:30
kr 600
T7 → T10
Quello che...

Kurs med R.Tartaglione, nivå B2+

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
RTB2-F
24/11-8/12 2021
Onsdag
9 skoletimer
3ggr/3uker
19:00-21:30
kr 1.350
M9 →
RTB2-G
25/11-9/12 2021
Torsdag
9 skoletimer
3ggr/3uker
16:15-18:45
kr 1.350
M9 →

Kurs med R.Tartaglione, helgekurs, nivå B2+

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
RHB2-K
28/11 2021
Søndag
3.5 skoletimer
10:30-13:30
kr 600
M9 →
Quello che...