italia.no - Scuola d'italiano

Kurs Dilit

Kurs Dilit

Dilit International House underviser italiensk som fremmedspråk i Roma og er berømt for den kommunikasjonsbaserte undervisningsmetoden de har utviklet, som det er mange andre skoler som også benytter seg av. Dilit utdanner italiensklærere, forsker på undervisningsmetoder og utgir bøker for deg som lærer italiensk. De har kommet til Oslo for å undervise hos oss siden 2017. I 2023 var det Francesca Granone som kom på besøk - hun var her også i 2019, mens de påfølgende kursene måtte avlyses pga Korona. Francesca har mer enn 25 års erfaring som italiensklærer ved Dilit og bruker nå også mye tid med videreutdanning av andre lærere.

I kurslisten nedenfor er "Nivå" en anbefaling for å finne hvilket kurs som passer deg best. F. eks. er kurset med nivå "T1 → T2" ment for deg som holder på med Trinn 1, opp til deg som har fullført Trinn 2 (eller har tilsvarende kunnskaper).

Kommende kurs

Her publiserer vi nye kurs etter hvert som de planlegges