italia.no - Scuola d'italiano

Konversasjonskurs

Konversasjonskurs

I alle våre kurs inngår muntlig kommunikasjon, men i disse konversasjonskursene er det dette som står som det ene, sentrale målet. Her øver du på å snakke selv og på å forstå når andre snakker, og du har som mål at italiensken din skal bli mer flytende. Alt du sier trenger ikke være grammatikalsk korrekt for å gjøre deg godt forstått – det kan ofte være vel så viktig å ha den rette rytmen og timingen på det du sier. Å øve seg på å snakke i et trygt miljø gjør det også lettere å tørre å "kaste seg uti" og virkelig kommunisere på italiensk, når du er i Italia.

Det er maksimalt 8 deltakere på kursene og kurskoden (K3, K6, K9 og K12) viser kursets nivå.

Læreren på bildet under er ansvarlig for kursene. Klikk på bildet for mer informasjon.

Kommende kurs

Totalt 1 kurs

Konversasjon etter Trinn 9

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
K9-ZA
15/9-8/12 2022
Torsdag
17 skoletimer
13ggr/13uker
19:00-20:00
kr 2.250
B1 konv