italia.no - Scuola d'italiano

Konversasjonskurs

Konversasjonskurs

I alle våre kurs inngår muntlig kommunikasjon, men i disse konversasjonskursene er det dette som står som det ene, sentrale målet. Her øver du på å snakke selv og på å forstå når andre snakker, og du har som mål at italiensken din skal bli mer flytende. Alt du sier trenger ikke være grammatikalsk korrekt for å gjøre deg godt forstått – det kan ofte være vel så viktig å ha den rette rytmen og timingen på det du sier. Å øve seg på å snakke i et trygt miljø gjør det også lettere å tørre å "kaste seg uti" og virkelig kommunisere på italiensk, når du er i Italia.

Det er maksimalt 8 deltakere på kursene og kurskoden (K3, K6, K9 og K12) viser kursets nivå.

Kommende kurs

Ingen kommende kurs

Pågående kurs

Totalt 3 kurs

OBS: Disse kursene har allerede startet og vi vil bekrefte din etteranmelding hvis vi vurderer at det pedagogisk vil fungere godt for deg. Prisen reduseres ut fra hvor lenge kurset har pågått og dette blir først en bindende påmelding når du har akseptert prisen vi tilbyr.

Konversasjon etter Trinn 6

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
K6-ZA
20/1-21/4 2021
Onsdag
17 skoletimer
13ggr/13uker
18:00-19:00
kr 2.250
A2 konv
K6-ZB
20/1-21/4 2021
Onsdag
17 skoletimer
13ggr/13uker
19:15-20:15
kr 2.250
A2 konv

Konversasjon etter Trinn 12

Kurs
Sted
Dato(er)
Varighet
Tid
Lærer
Pris
Nivå/Tema
Påmelding
K12-ZB
18/1-26/4 2021
Mandag
17 skoletimer
13ggr/13uker
19:00-20:00
kr 2.250
B2 konv