italia.no - Scuola d'italiano

Ta vår språktest og finn ditt nivå

Språktest

Det gir best læring å være på kurs med andre på tilsvarende nivå. På hovedkursene våre begynner du å studere enkel, grunnleggende kommuniasjon og så lærer du gradvis mer, klarer deg i flere praktiske situasjoner og uttrykker deg mer presist og mer variert. En oversikt over våre kursnivåer og forholdet til Det felles europeiske rammeverket for språk, finner du her.

1. Ta vår online språktest

For å få best utbytte av kursingen er det derfor viktig å finne nivået som passer deg best, og med tanke på dette tilbyr vi en online test og en påfølgende muntlig test. Testen online er ment for deg som skal lære italiensk og som ikke er helt nybegynner. Testen består av 92 korte oppgaver der du skal velge riktig svar. Basert på resultatene gir testen en tentativ anbefaling av hvilket av våre kurs som passer deg best.

Spørsmålene på testen blir gradvis vanskeligere – du begynner på del 1 (av 6) og fortsetter inntil du føler at du gjetter i stedet for å velge svar, da stopper du. På slutten av testen ser du hvor mange poeng du fikk for hver del, deretter kan du sjekke i følgende tabell hvilket nivå som kan passe deg.

Del (1-6)Din poengsumAnbefalt trinn
Del 1 (oppg. 1-16)Mindre enn 27 poengNybegynnerkurs
Del 1 (oppg. 1-16)27 poeng eller flereTrinn 2-3
Del 2 (oppg. 17-32)26 poeng eller flereTrinn 3-4
Del 3 (oppg. 33-48)21 poeng eller flereTrinn 5-6
Del 4 (oppg. 49-64)21 poeng eller flereTrinn 6-7
Del 5 (oppg. 65-80)21 poeng eller flereTrinn 7-8
Del 6 (oppg. 81-92)42 poeng eller flereTrinn 9+

Ta vår språktest


2. Bestill muntlig test

For å forstå best mulig hvilket kursnivå som passer deg best, bør du følge opp den skriftlige testen med en test av muntlig kommunikasjon, noe du kan gjøre enten i Bygdøy allé i Oslo eller via Skype/Zoom. Det tar 15-20 minutter og er gratis og uforpliktende. Dette er en uformell samtale med vår pedagogisk ansvarlige, der du også kan forklare dine personlige preferanser, slik at dere sammen kommer fram til kursnivået og kanskje det konkrete kurset som passer deg: Noen liker f.eks. å være best i klassen og å "ha kontroll", mens noen gjerne vil være i klasse med andre som er minst like flinke, og føler at de lærer best da.

Bestill muntlig test