Dette lærer du på nybegynnerkurs

De fleste nybegynnerkursene våre varer i 32 undervisningstimer og har følgende mål for hva du skal lære. På kortere kurs (16-24 undervisningstimer) får du med deg noe mindre enn dette.

Forkunnskaper

Kursene forutsetter ingen forkunnskaper. Hvis du har plukket opp noen ord eller kan si noen få enkle setninger, anbefaler vi likevel at du velger et nybegynnerkurs.

Gå videre etter et nybegynnerkurs

Avhengig av eget ambisjonsnivå, lyst og tid, kan du bestemme deg for å gå videre med flere kurs, og etter hvert klare deg bedre og bedre på reise i Italia. Vi har kurs på ni nivå samt konversasjonskurs og annet. Nybegynnerkursene våre på 24-30 timer kaller vi for Trinn 1 og neste kurs er Trinn 2. Hvis du velger et nybegynnerkurs over 16-20 skoletimer, følger et kortere Nybegynnerkurs, del 2, før du kan fortsette på Trinn 2.