Lærebøker

Kursene våre bruker lærebøker som følger:

Navnet på boken fremkommer på påmeldingsskjemaet til det enkelte kurs. Hver bok koster kr 375 som kommer i tillegg til de oppgitte kursprisene. Dette gjelder ikke 'Modning'-kursene, der boken er inkludert i prisen.

Ved påmelding til Trinn 1, 4, 7 eller 11 antar vi at du ikke har boken. Du kan velge den bort på påmeldingsskjemaet, ellers faktureres den sammen med kurset og du får den hos oss første kursdag.

Ved påmelding til andre kurs er det mange som har boken fra tidligere kurs og du må eventuelt aktivt krysse av for at du ønsker å bestille boken. Også i dette tilfellet får du boken hos oss første kursdag.

"Allegro 1" - din første lærebok

Allegro 1

Læreboken på nybegynnerkurs og på kursene til og med vår trinn 3, er "Allegro 1".

Du kan få et inntrykk av boken ved å laste ned det første kapittelet i PDF format.

Her er i tillegg et audio spor fra første kapittel.

"Allegro 2", "Nuovo Espresso 3" og "Nuovo Espresso 4"

Allegro 2
Nuovo Espresso 3
Nuovo Espresso 4