Kursnivåer

Kursnivåer

Europarådet har utviklet Det felles europeiske rammeverket for språk, en nivåskala som beskriver kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter fra A1, begynnernivå, opp til C2, som nesten tilsvarer morsmål (se beskrivelsene nedenfor). Den følgende figuren viser hvordan våre kurs passer inn i nivåskalaen: Når du er ferdig med kursene Trinn 1, Trinn 2, Trinn 3 og Modning etter Trinn 3, skal du kunne italiensk på det europeiske nivået A1.

OBS: Vi har gjort en mindre justering av kursstrukturen og høstsemesteret 2020 har vi kurs M10 og M13 i tillegg til de på figuren.

Nivåene på våre kurs

Hvilket nivå skal jeg velge?

Hvis du kan lite eller ingenting av språket fra før, så velg det nybegynnerkurset som ut fra sted, dag, tid og intensitet passer deg best. Har du reist i Italia, plukket opp en del ord og uttrykk, men aldri studert språket, anbefaler vi også nybegynnerkurs. Hvis du kan en del mer, hjelper vi deg gjerne å finne kurset som passer deg best. Vi anbefaler da at du først tar vår språktest, som gir en anbefaling. Vi kan videre hjelpe deg med avklaringer på telefonen eller via mail. Har du anledning, kan vi avtale en test på skolen i Bygdøy allé, med vår testansvarlige - det tar 15-20 minutter, er gratis og uforpliktende.

Hva kan man på hvert nivå?

Når du har fullført et nybegynnerkurs (Trinn 1) hos oss, kan du allerede en god del italiensk, selv om det selvsagt er mye igjen å lære. Her kan du lese om hva du lærer på nybegynnerkurs.

Slik beskrives det en språkstudent kan, når hun har nådd hvert av nivåene i den europeiske skalaen:

Hva kan man på nivå A1?

Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Hva kan man på nivå A2?

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

Hva kan man på nivå B1?

Kan forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå når en reiser i et område der språket snakkes. Kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. Kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og kort forklare og begrunne meninger og planer.

Hva kan man på nivå B2?

Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde. Kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene. Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et synspunkt på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer.