Kursmateriell

Kursene våre bruker lærebøker som følger.

Trinn Kurs i klasserommet Nettkurs
Trinn 1, 2 og 3 "Allegro 1" Kurshefter, i pdf
Modning etter Trinn 3 "Il ladro di Scarpe", Alma Edizioni "Il ladro di Scarpe", Alma Edizioni, i pdf
Trinn 4 og 5 "Nuovo Espresso 2"
Trinn 6 "Allegro 2"
Modning etter Trinn 6 "Opera", Alma Edizioni "Opera", Alma Edizioni, i pdf
Trinn 7, 8 og 9 "Nuovo Espresso 3"
Modning etter Trinn 9/10 "Rose Rosse per il commissario", Cideb "Rose Rosse per il commissario", Cideb, i pdf
Trinn 11 og 12 "Nuovo Espresso 4"
Avansert "Nuovo Espresso 5" eller ingen lærebok

For Nettkursene som bruker bok, vil denne bli sendt via mail.

Navnet på boken fremkommer på påmeldingsskjemaet til det enkelte kurs. Hver bok koster kr 375 som kommer i tillegg til de oppgitte kursprisene. Dette gjelder ikke 'Modning'-kursene eller Nettkursene, der boken er inkludert i prisen.

Ved påmelding til Trinn 1, 4, 7 eller 11 antar vi at du ikke har boken. Du kan velge den bort på påmeldingsskjemaet, ellers faktureres den sammen med kurset og du får den hos oss første kursdag.

Ved påmelding til andre kurs er det mange som har boken fra tidligere kurs og du må eventuelt aktivt krysse av for at du ønsker å bestille boken. Også i dette tilfellet får du boken hos oss første kursdag.

"Allegro" 1 og 2

Allegro 1
Allegro 2

Læreboken på nybegynnerkurs og på kursene til og med vår trinn 3, er "Allegro 1".
Du kan få et inntrykk av boken ved å laste ned det første kapittelet i PDF format.
Her er i tillegg et audio spor fra første kapittel.

"Nuovo Espresso" bokserien

Nuovo Espresso 2
Nuovo Espresso 3
Nuovo Espresso 4
Nuovo Espresso 5

Her er et audio spor fra "Nuovo Espresso 2".

Bøkene til modningskursene

Il ladro di Scarpe
Opera
Rose Rosse per il commissario