Storia dell'arte - Leonardo Da Vinci og Michelangelo Buonarroti

Italiensk kunsthistorie - Leonardo og Michelangelo

Disse kursene holdes i anledning av vårt årlige Italienske språkbad (en uke med et variert utvalg av aktiviteter for deg som er interessert i Italia og italiensk).

Marco Catizone

Leonardo Da Vinci e Michelangelo Buonarroti, due grandi protagonisti del Rinascimento italiano. In questi due corsi ammireremo le loro migliori opere pittoriche e di scultura, commentate e contestualizzate seguendo gli eventi delle loro vite. In questi appuntamenti con l'arte troveremo anche il tempo di esercitare la lingua italiana, attraverso attività legate al tema del corso.

(Leonardo Da Vinci og Michelangelo Buonarroti, to av de mest sentrale personlighetene i den italienske renessansen. I disse to kursene ser vi på deres beste malerier og skulpturer, sett i sammenheng med hva som skjer i kunstnernes liv. Vi finner også tid til å øve på det italienske språket, med aktiviteter tilknyttet kursets tema.)

Kursleder er Marco Catizone.

Kurset passer for deg som går eller har gått på et kurs 'Modning etter trinn 6', eller har tilsvarende kunnskaper. Hvis du er i tvil om kurset passer for deg, kontakt oss.

Datoer og tider for kursene

KursDatoTidTemaLærerNivåPrisPåmelding
KUNS-L21/0517.00-19.30LeonardoMarco C.Modning 6 →kr 400Gjennomført
KUNS-M23/0517.00-19.30MichelangeloMarco C.Modning 6 →kr 400Gjennomført