italia.no - Scuola d'italiano

Betingelser for Italienskkurs

Betingelser

Når vi mottar en påmelding til språkkurs i Norge eller nettkurs, inklusive Personlig lærer/Privatundervisning, sender vi faktura for kursavgiften til oppgitt e-postadresse eller postadresse. Ved påmelding kort tid før kursstart blir fakturaens betalingsfrist kort da kursavgiften skal krediteres vår konto før kursstart.

Ved Force Majeure, som f.eks. pandemi, som gjør det umulig, utilrådelig eller ulovlig å gjennomføre et kurs i klasserom, kan kurset gjennomføres som nettkurs med lærer, v.h.a. f.eks. Zoom.

Påmelding er bindende: Avmelding må skje til skolens administrasjon (ikke til kursets lærer). For avmelding mottatt senere enn 7 dager før kursstart beregnes et gebyr på kr 250. Dersom avmelding ikke er mottatt innen 24 timer før kursstart må kursavgiften betales i sin helhet. Våre kurs er fritidsaktiviteter levert innenfor et bestemt tidsrom og påmeldinger til kursene omfattes dermed ikke av Angrerettsloven, ref. unntak m) i lovens §22.

Vi tar forbehold om skrivefeil og om eventuelt bytte av lærer.

Kurs som er planlagte og publiserte

Det er mellom 6 og 13 studenter i hver klasse. Vi tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom det ikke blir nok påmeldte - da refunderes kursavgiften. Ved 4 eller 5 påmeldte kan et kurs etter avtale likevel gjennomføres, med en høyere pris og/eller et kortere kurs. Alternativt kan klasseromskurs etter avtale gjennomføres som nettkurs med lærer, v.h.a. f.eks. Zoom. Kursavgiften refunderes helt eller delvis ved dokumentert sykdom eller ulykke: Kursprisen beregnes da fram til skolens administrasjon informeres om sykdomsfrafallet. Ved forsinket betaling tillegges purregebyr og renter.

Personlig lærer/Privatundervisning

Tidspunkt for første undervisningstime avtales med skolens administrasjon, og påfølgende timer kan avtales enten direkte med lærer eller med administrasjonen. Kansellering av avtalt time er mulig fram til 24 timer før avtalt tidspunkt, og skal da gjøres til skolens administrasjon. Etter denne fristen må kurstimen betales. Undervisningen som inngår i en pakke med Personlig Lærer må benyttes innen ett år fra avtalen er inngått. Avmelding fra en pakke med Personlig Lærer godtas bare ved dokumentert sykdom. Kursprisen vil i så fall bli prisen for antall kurstimer frem til sykemelding foreligger + et administrasjonsgebyr på kr 250.

Rabatter

Ved påmelding til enkelte kurs kan man i påmeldingsskjemaet velge en rabatt man har rett på. Scuola d'italiano forbeholder seg retten til i etterkant å avkreve dokumentasjon som viser at man har rett på rabatten. Scuola d'italiano kan også tildele andre typer rabatter enn de spesifisert i påmeldingsskjemaene. Hvis man har rett på flere rabatter, får man den rabatten som gir lavest pris, men flere rabatter kan ikke akkumuleres.