Kursmateriell

Allora italienskkurs bruker kompendier/kurshefter vi selv har utviklet for norske studenter, heller enn standard lærebøker. Spesielt på de lavere nivåene brukes også forklaringer på norsk. Det er ett kompendium per kurs, og for en del kurs tilkommer også annet materiell.

For de første tre kursene utviklet vi i 2018/2019 helt nytt materiell, basert på skolen DILIT sin metode, og tilpasset norske forhold. Fokus her er på evne til kommunikasjon og de 4 viktige språkkompetansene: lytting, snakking, lesing og skriving. Nedenfor viser vi noe av materiellet for disse tre kursene.

Alt undervisningsmateriell blir gjort tilgjengelig online og alt er inkludert i kursprisene.

Kompendium for nivået A1A

Kompendium for Allora A1A

Du kan få et inntrykk av kompendiet ved å laste ned de første sidene i PDF format.

Her er i tillegg et audio spor fra kurset.

Kompendier for nivåene A1B og A1C

Kompendium for Allora A1B
Kompendium for Allora A1C

Du kan få et inntrykk av kompendiene ved å laste ned de første sidene i PDF format:
Kompendiet for nivå A1B
Kompendiet for nivå A1C