Kursmateriell

På de tre første italienskkursene brukes kurshefter vi selv har utviklet for norske studenter, med forklaringer på norsk. De er laget basert på skolen Dilit sin metode, og tilpasset norske forhold, basert på våre 30 år med undervisningserfaring. Fokus her er på evne til kommunikasjon og de 4 viktige språkkompetansene: lytting, snakking, lesing og skriving.

Kursene videre bruker lærebøkene i serien "Nuovo Espresso" fra det italienske forlaget Alma Edizioni.

Hvert av kursene våre bruker Kursmateriell som følger:

Kursheftene blir gjort tilgjengelige online og er inkluderte i kursprisene. Lærebøkene koster kr 375, som kommer i tillegg til de oppgitte kursprisene. Dette gjelder ikke "Modning"-kursene, der boken er inkludert i prisen.

Ved påmelding til Trinn 4, 7 eller 10 antar vi at du ikke har boken. Du kan velge den bort på påmeldingsskjemaet, ellers faktureres den sammen med kurset og du får den ved oppmøte til første kursdag. Ved påmelding til andre kurs er det mange som har boken fra tidligere kurs og du må eventuelt aktivt krysse av for at du ønsker å bestille boken. Også i dette tilfellet får du boken ved oppmøte til første kursdag.

Kurshefter for Trinn 1, 2 og 3

Kurshefte for Allora Trinn 1
Kurshefte for Allora Trinn 2
Kurshefte for Allora Trinn 3

Du kan få et inntrykk av kursheftene ved å laste ned de første sidene i PDF format:
Kursheftet for Trinn 1
Kursheftet for Trinn 2
Kursheftet for Trinn 3

Her er i tillegg et audio spor fra det første heftet.

"Nuovo Espresso" 2, 3 og 4

Nuovo Espresso 2
Nuovo Espresso 3
Nuovo Espresso 4

Her er et audio spor fra "Nuovo Espresso 2".

Bøkene til modningskursene

Il ladro di Scarpe
Opera
Rose Rosse per il commissario