Oversettelser

Oversettelser

Har du kjøpt leilighet i Italia, eller skal jobbe eller studere der? Samarbeider du med italienske bedrifter eller selger til et italiensk marked? Dette er noen av mange situasjoner der du kan trenge en korrekt og god oversettelse av dokumentene dine, eventuelt med en formell legalisering.

Vi oversetter dokumenter av alle typer fra/til følgende språk:

  • Norsk → italiensk
  • Italiensk → norsk
  • Engelsk → italiensk
  • Italiensk → engelsk

Våre priser er konkurransedyktige, vi gir deg en pris på forhånd og vi garanterer levering til avtalt tid.

Vår samarbeidspartner for oversettelser og tolking er Enrica Sollaino, som også underviser italienskkurs hos oss. Les mer om henne her.