Federico Orioli

Federico Orioli

Federico, fra Monza, nær Milano, har studert sosiologi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Milano-Bicocca og ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring med undervisning av både barn og voksne, og han har arbeidet med markedsføring og eksport. Federico er flink med gitaren og underviste hos oss første gang høsten 2011. Siden våren 2017 har han vært på permisjon fra oss, for å jobbe for en NGO i utlandet, men fra høsten 2018 er han tilbake og underviser igjen hos oss.