Workshops på lørdager - språklige temakurs på alle nivå

Workshops på lørdag - språklige temakurs på alle nivå

De fleste språkkurs bygger kunnskap gradvis, i en gjennomtenkt rekkefølge og det gjør kursene på vår timeplan også. Workshops er forskjellige i den forstand at de plukker ut enkeltstående, viktige tema, og gir deg muligheten til å fordype deg kort i dette og bruke kunnskapen i praktiske øvelser.

Federico Orioli
Federico Orioli
Marco Catizone
Marco Catizone

Kursene er både for deg som følger et av våre ukentlige kurs, for tidligere studenter hos oss og for deg som vil prøve våre kurs for første gang. Følger du våre standardkurs vil én Workshop i semesteret hjelpe deg til å lære fortere.

Kursene er listet under etter tema - merk målgruppene vi har antydet - hvis et kurs har "Trinn 2 →" som målgruppe, betyr det at det passer for deg som har fullført Trinn 2, inklusive deg som siden har gått videre med ett, to eller mange flere kurs.


Tid: kl 10.00-12.30.
Sted: Bygdøy allé 68.
Pris for ett kurs: kr 500.
Rabatt ved påmelding til flere kurs samtidig: Prisen for to lørdager er kr 900. Si fra ved påmelding for å få rabatten!

OBS! WOR-A går på 2 lørdager, prisen for det kurset er kr 900.

Rabatt ved påmelding til flere kurs samtidig: Prisen for to lørdager er kr 900, for tre lørdager er kr 1.200. Si fra ved påmelding for å få rabatten!

Liste over alle workshops
Kurs Dato(er) Tema Lærer Målgruppe Påmelding
WOR-E 18/02 Italienske Preposisjoner Marco C. Trinn 2 → M3 Gjennomført
WOR-F 25/03 Passato Prossimo/Imperfetto Federico O. Trinn 4 → M6 Meld meg på
Italienske Preposisjoner (Målgruppe: Trinn 2 → Modning 3)

Preposisjoner er noe av det mest instinktive ved et språk, ved at man må 'føle' og 'høre' hva som er riktig preposisjon i en gitt setning - man kan ikke resonnere seg til det. Bli med oss på å terpe preposisjoner, slik at du opplever at dette "kjennes riktig". Slutt å gjøre de typiske feilene man gjør på grunn av påvirkningen fra norsk eller andre språk, og få mer flyt i språket ditt.

Kurs: WOR-E

Passato Prossimo/Imperfetto (Målgruppe: Trinn 4 → Modning 6)

Imperfetto og Passato Prossimo ligner på de norske Preteritum og Perfektum, men det brukes likevel ikke likt og det er dermed vanskelig for en norsktalende å skille korrekt mellom de to. Bli med å terpe på forskjellen i bruken av de to formene slik at du nærmer deg "magefølelsen". Husk at dette er avgjørende hvis du skal fortelle en historie på italiensk, spesielt hvis du skal få italienere til å høre etter mens du forteller...

Kurs: WOR-F