Jubileum 25 år 1989-2014

AKTUELLE KURS I OSLO-OMRÅDET

AKTUELLE KURS UTENFOR OSLO-OMRÅDET

AKTUELLE REISER TIL ITALIA

Vi vokser og søker flere italienske lærere »

Scuola d'italiano

Italienskkurs i Oslo-området

Språkskolen Allora

Italienskkurs i 10 byer fra Kirkenes til Arendal

Språkreiser

til Italia

Kursbyer i Italia

14 partnerskoler i Roma, Firenze, Bologna ++